เนย์มาร์ออกมาโต้กลับหลังโดนตราหน้าว่าเป็นพวกจอมพุ่ง

เนย์มาร์ออกมาโต้กลับหลังโดนตราหน้าว่าเป็นพวกจอมพุ่ง