6 อาจจบดีลในวันปิดตลาดการซื้อขาย

6 อาจจบดีลในวันปิดตลาดการซื้อขาย