เคนสั่งลูกทีม ห้ามหยุดแค่นี้ เราต้องไปต่อ

เคนสั่งลูกทีม ห้ามหยุดแค่นี้ เราต้องไปต่อ